INSCHRIJVEN VOOR DE OMLOOP VAN HET OOSTEN 2020 IS NU MOGELIJK.

WILT U EEN VROEG STARTNUMMER? MELD U DAN SNEL AAN….. 

Graag tot dan.


Deelnemen
Deelname aan de OMLOOP VAN HET OOSTEN 2020 staat open voor maximaal 70 (klassieke) automobielen. Klassieke (of historische) auto’s hebben een bouwjaar van vóór 1990, dus tot en met 1989. Dit is volgens de reglementen van de overkoepelende NHRF, de Federatie die de belangen van rallyorganisatoren in Nederland behartigt.

Echter, ook auto’s die ná die tijd zijn gebouwd zijn welkom; mede in verband met de reglementen van de NHRF maken we aparte klassementen op (t/m bouwjaar 1989 en vanaf bouwjaar 1990). Moderne(re) auto’s hebben nu eenmaal méér gemakken en mogelijkheden dan het oudere materiaal, dus het zou niet eerlijk zijn om die over een kam te scheren.

Er kan gestart worden in de Expertklasse (alleen klassiekers), Sportklasse Klassiekers of Open Sportklasse, dan wel in de Toerklasse Klassiekers of Open Toerklasse. Bij inschrijving én betaling vóór 15 november 2019 bedraagt het inschrijfgeld € 210,- Daarna, tot de sluitingsdatum van 31 december 2019, bedragen de inschrijfkosten € 240,-.

Inbegrepen in het inschrijfgeld:

  • aanvullende verzekeringspremie
  • ontvangst met koffie/thee en een regionale specialiteit
  • 2 rallyschilden en alle overige wedstrijdbescheiden
  • 2 stickers van de OMLOOP VAN HET OOSTEN 2020
  • 2 routeboeken in kleur
  • lunch
  • diner
  • uitlegboek van de hele rally
  • een leuk aandenken aan deze LUSTRUM-rally
  • … en niet te vergeten: de rally zélf!

Betalen
Het inschrijfgeld dient uiterlijk voor 15 november 2019 (€ 210) of anders 31 december 2018 (€ 240) te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL32 INGB 0006 3589 58 ten name van Stichting Rallyland onder vermelding van de namen van bestuurder en navigator.

Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief. Indien door het bereiken van het maximaal aantal deelnemers uw inschrijving niet kan worden gehonoreerd, dan volgt volledige restitutie van het inschrijfgeld.

Annulering
Indien u na inschrijving en betaling door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de rally wordt bij annulering een deel van het inschrijfgeld gerestitueerd:
•  vóór 15-11              : 90% restitutie
•  van 16-11 tot 30-11 : 50% restitutie
•  na 30-11                 : geen restitutie.
Het is altijd mogelijk een andere equipe in uw plaats (dus in dezelfde klasse) te laten deelnemen.

Overmacht
De organisatie zal 50% van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet doorgaat. Overmacht is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht der partijen. Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, BSE, enzovoort. Ook extreme weersomstandigheden die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers worden daaronder verstaan.

Vrijwaring
Het insturen van een assurantieverklaring is niet meer nodig. Het volstaat door op de dag van de Omloop een ondertekende vrijwaringsverklaring in te leveren c.q. door de beide equipeleden een handtekening te plaatsen op een grote lijst met startnummers waarmee u blijkt akkoord te gaan met de tekst van de vrijwaringsverklaring. Deze tekst ontvangt u tegelijk met de acceptatiebrief/-mail begin januari 2020.

Nadat u het inschrijfformulier heeft ingezonden ontvangt u een automatische bevestiging of uw inschrijving is ontvangen.


Gegevens bestuurder

Gegevens navigator

Gegevens auto

Expertklasse (1989 en ouder)
Sportklasse (1989 en ouder)
Open Sportklasse (1990 en jonger)
Toerklasse (1989 en ouder)
Open Toerklasse (1990 en jonger)